Vyhledávání

Kategorie

Informace

Výrobci

Všeobecné podmínky

Majitel firmy RKL CIKONA Morava Libuše KLIMŠOVÁ, IČO: 65908414 a zároveň provozovatel serveru www.cikona.cz , se zavazuje k níže uvedenému. Odpovědný vedoucí KLIMŠA Roman.

Obchodní podmínky:

V níže uvedeném textu naleznete informace o obchodních podmínkách v našem elektronickém obchodě. Na otázky které zde nenaleznete se neváhejte zeptat prostřednictvím naší emailové adresy nebo telefonu - rádi Vám poradíme. Odesláním objednávky nebo převzetím objednaného zboží dáváte najevo souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

Všeobecná ustanovení:

1. Prodávajícím je fyzická osoba se živnostenským oprávněním provozovat maloobchod, velkoobchod a pronájem s názvem Libuše KLIMŠOVÁ, IČO: 65908414 se sídlem Kozí 8, Dolní náměstí, Olomouc 779 00 (dále jen "prodávající").

2. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "kupující").

Objednávka:

1. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě objednávky přes eshop, email, případně telefonicky. Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího se rozumí automatický email o přijetí objednávky do systému. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Storno objednávky:

1. Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu ihned po jejím odeslání. V době vyřizování objednávky prodávajícím jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání nebo pokud se obě dvě strany dohodnou na stornování objednávky. V případě stornování objednávky ze strany kupujícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, např. přepravné.

2. Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Bez udání důvodu, nebo zboží se již nevyrábí či nedodává, případně se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod a osobní odběr):

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se vztahuje na neosobní doručení zboží i osobní odběr zboží v místě prodávajícího. V souladu s novelou zákona č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.

Pokud jste již zboží obdržel /a převzal/a, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt, a to za následujících podmínek:

•musí být v původním obalu

•nesmí nést známky použití

•musí být nepoškozené

•musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.)

•s kopií dokladu o koupi

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné do výše jeho prodejní ceny, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Nevrací se prokazatelná cena dopravného. Navrácena bude pouze částka za samotné zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Dodací podmínky:

1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší po domluvě s kupujícím.

2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění (terče apod.). Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající pomocí dopravní společnosti (Česká pošta s.p., PPL/DHL ČR apod.). Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku (nebo je uveden na obalu výrobku). Upozorňujeme, že některé výrobky typu HROTY, LETKY, NÁSADKY apod. neobsahují návody na použití vzhledem k tomu, že je nedodává ani dodavatel. Všeobecné informace k použití naleznete na webových stránkách v sekci POUŽITÍ VÝROBKŮ. Rozvoz zboží zajišťuje dopravce po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Konkrétní způsob dodání si zvolíte při vyplňování objednávky. Zde naleznete informace o cenách přepravy.

3. Dopravní poplatky mohou být nižší, nikdy však nesmí být vyšší než zde uvedené částky, pokud o tom nebyl kupující předem obeznámen patřičným způsobem.

4. Při nevyzvednutí zásilky může být požadována od kupujícího náhrada dopravného a balného.

Závěrečná ustanovení:

1. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. března 2010. Řídí se jimi veškeré objednávky a nákupy realizované po tomto datu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího informování.

Upozornění pro případ, že si nepřevezmete objednanou zásilku na dobírku:

Odmítnutím převzetí nebo nevyzvednutím uložené řádně doručené zásilky s Vámi objednaným zbožím nám vzniká škoda na nákladech na přepravu a to v plné výši kterou jsme museli jako firma zaplatit přepravní společnosti nebo poště + další náklady spojené s objednáváním zboží a jeho expedicí. Pokud tento případ nastane, požadujeme náhradu této škody v souladu s ust. § 420 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato náhrada může být vymáhána i soudní cestou neboť k ní disponujeme veškerými potřebnými podklady včetně unikátní IP adresy počítače, ze kterého byla odeslána.